Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 01-05-2000 t/m 30-12-2009

Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

Beschrijving

[Vervallen per 31-12-2009]

Op 1 juli 1999 is een wijziging van de Wet luchtvaart in werking getreden met als doel het bedienen van een luchtvaartuig en/of het geven van luchtverkeersdienstverlening onder invloed van alcohol of andere middelen of een combinatie van middelen tegen te gaan. De nieuwe regeling toont gelijkenis met de regelingen in de Wegenverkeerswet 1994 en de Scheepvaartverkeerswet, maar gezien het eigen karakter van de Wet Luchtvaart moet de nodige voorzichtigheid worden betracht om te voorkomen dat parallellen worden getrokken die er niet zijn.

Deze richtlijn ziet op het bedienen van een luchtvaartuig of het geven van verkeersleiding onder invloed van:

Ad a)

Hoewel art. 2.12, eerste lid, niet noodzakelijkerwijs alcohol betreft, kan deze richtlijn derhalve betrekking hebben op cockpitpersoneel of luchtverkeersdienstverleners onder invloed van alcohol, waarbij (om enige reden) op incorrecte wijze of in het geheel geen alcoholgehalte van adem, bloed of urine is vastgesteld. Het kan ook gaan om andere middelen dan alcohol of een combinatie van middelen.

Tevens dient in aanmerking genomen te worden of het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van het luchtvaartuig ernstig gevaar op kon leveren of geleverd heeft. Indien verdachte in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde of een daarmee gelijk te stellen toestand, dient dit als verzwarend te worden beoordeeld.

Ad b)

Bij art. 2.12, derde lid, is het ademalcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG) bekend.

De basisdelicten zijn geformuleerd, uitgaande van het soort luchtvaartuig waarmee het delict werd begaan.

Naast het vliegen onder invloed ziet de richtlijn tevens op de diverse vormen van weigering met betrekking tot onderzoek naar het AAG en BAG, zoals bedoeld in artt. 11.4 en 11.6 Wet luchtvaart. Ook ziet deze richtlijn op het (doen) bedienen van een luchtvaartuig tijdens duur vliegverbod en/of het geven van luchtverkeersleiding tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding.

Aard van de richtlijn

Bijzondere wet

Basisdelicten

[Vervallen per 31-12-2009]

 • Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

 • Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een verkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg of meer

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-verkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg of meer

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer

 • Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assisten-luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding

 • Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel tijdens duur vliegverbod

 • Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig ≥ 6000 kg)

 • Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg) (bedrijfsmatig)

 • Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg ) (privé)

Wettekst

Wet luchtvaart, artt. 2.12, 5.3. 5.17a, 11.4 t/m 11.7 en 11.10

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig ≥ 6000 kg.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

190

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

128

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet Luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen en zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig < 6000 kg (privé)

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

49

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet Luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen zijn personen of zaken in gevaar gebracht +25%

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 5.17a, tweede lid, Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een luchtverkeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig ≥ 6000 kg. Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

24

Basisfactoren

Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig ≥ 6000 kg:

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,537 pt/µg/l

 • Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,136 pt/µg/l

Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.

Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig ≥ 6000 kg:

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 233,6 pt/promille

 • Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 59,12 pt/promille

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 5.17a, tweede lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig). Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15

Basisfactoren

Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig):

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,347 pt/µg/l

 • Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,085 pt/µg/l

Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoorde-lingsfactor in de beoordeling te worden betrokken. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 150,9 pt/promille

 • Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 36,95 pt/promille

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig < 6000 kg (privé). Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

6

Basisfactoren

Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,133 pt/µg/l

 • Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,034 pt/µg/l

Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 57,94 pt/promille

 • Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 14,78 pt/promille

Delictspecifieke factoren

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart

 • Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden per-sonen of zaken in gevaar worden gebracht +10%

 • Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn perso-nen en zaken in gevaar gebracht +25%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig ≥ 6000 kg.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

75

Basisfactoren

Geen

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Regeling negeren beslissing

Bijzonderheden

Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdientverlening door een assisten-verkeerleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een assisten-luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

51

Basisfactoren

Geen

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Regeling negeren beslissing

Bijzonderheden

Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel tijdens duur vliegverbod

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig <6000 kg (privé).

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

20

Basisfactoren

Geen

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Regeling negeren beslissing

Bijzonderheden

Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig ≥ 6000 kg)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig ≥ 6000 kg.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

200

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig))

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

135

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Basisdelict

[Vervallen per 31-12-2009]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek < 6000 kg (privé)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig < 6000 kg (privé)

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

52

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand

 • Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%

 • Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+50 %

– Meermalen

+100 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

OBV regeling

Bijzonderheden

Terug naar begin van de pagina