Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn heeft betrekking op smaad, smaadschrift en laster. Voor het delict ’lasterlijke aanklacht’ bestaat een afzonderlijke richtlijn.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

– Smaad (mondeling)

– Smaadschrift

– Laster

Wettekst

Wetboek van Strafrecht art. 261

Wetboek van Strafrecht art. 262

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Smaad (mondeling)

Beschrijving

Smaad (mondeling)

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0%

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0%

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0%

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Smaadschrift

Beschrijving

Smaadschrift

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Laster

Beschrijving

Laster

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

15 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Slachtoffer kwalificeert de strafmaat

- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet

+0 %

- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd

+200 %

- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte

+33 %

- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden

+150 %

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

 

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

(DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0%

– Medeplichtige

-33%

Poging

– Voltooid delict

+0%

– Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina