Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op schennis der eerbaarheid. Bij de beoordeling dient naast de standaard factoren als recidive, medeplegen en andere, ook rekening gehouden te worden met een tweetal bijzondere factoren. Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft dient dit gegeven strafverzwarend te worden beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis der eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste sexueel beladen ervaringen. Een tweede factor die verzwarend dient te werken is een eventuele agressieve en/of hinderende opstelling van de verdachte ten opzichte van het slachtoffer; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan het delict worden daardoor beperkt.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

  • Schennis ten opzichte van een persoon van 16 jaar of ouder

  • Schennis ten opzichte van een persoon jonger dan 16 jaar

Wettekst

Wetboek van Strafrecht art. 239

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Schennis ten opzichte van een persoon van 16 jaar of ouder

Beschrijving

Dit basisdelict betreft schennis der eerbaarheid, gepleegd ten opzichte van een slachtoffer van 16 jaar of ouder.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Agressief en/of hinderend gedrag

– Er is geen sprake van agressief of hinderend gedrag

0 pt

– Er is sprake van agressief en/of hinderend gedrag

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Schennis ten opzichte van een persoon jonger dan 16 jaar

Beschrijving

Dit basisdelict betreft schennis der eerbaarheid, gepleegd ten opzichte van een slachtoffer/benadeelde jonger dan 16 jaar.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Agressief en/of hinderend gedrag

– Er is geen sprake van agressief of hinderend gedrag

0 pt

– Er is sprake van agressief en/of hinderend gedrag

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina