Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 01-09-2003 t/m 31-10-2010

Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld

Beschrijving

[Vervallen per 01-11-2010]

De door voetbalvandalen gepleegde delicten zijn onder te verdelen in commune misdrijven, commune overtredingen, vuurwerk- en Wet wapens- en munitiedelicten.

De onderhavige richtlijn voor strafvordering ziet op vuurwerkdelicten en commune overtredingen en is uitsluitend van toepassing in geval van voetbalvandalisme en -geweld. De richtlijn is niet opgenomen in het Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS).

Voor de te vorderen straffen bij commune misdrijven en in de Wet wapens en munitie opgenomen delicten dienen de Polaris-richtlijnen te worden gevolgd en kan het BOS worden geraadpleegd. Bij de navolgende Polaris-richtlijnen speelt de strafmaatverhogende factor ’in samenhang met een sportevenement’ een rol:

In alle strafzaken waarin sprake is van ernstig voetbalgeweld of van een recidiverende voetbalvandaal, is het uitgangspunt dat als het OM als strafeis een gevangenisstraf of taakstraf overweegt deze deels voorwaardelijk wordt gevorderd met een strafrechtelijk stadionverbod als bijzonder voorwaarde. Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar betekenen voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen.

Onder recidiverende voetbalvandalen worden ook degenen verstaan die meermalen een civielrechtelijk stadionverbod (huisvredebreuk) hebben overtreden.

In geval van een strafrechtelijk stadionverbod is het uitgangspunt dit zoveel mogelijk te combineren met een meldingsplicht. In geval van recidiverende voetbalvandalen neemt de noodzaak van een meldingsplicht toe.

Om dat te bewerkstelligen dienen OM en politie in elk arrondissement afspraken te maken om zo veel mogelijk inhoud te geven aan de meldingsplicht.

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-11-2010]

Medeplegen

[Vervallen per 01-11-2010]

Het feit is gepleegd door twee of meer personen; in verband met extra dreiging voor ordediensten, escalatie, openbare orde. Het puntenaantal wordt met 25% verhoogd.

In samenhang met een sportevenement

[Vervallen per 01-11-2010]

De relatie van het delict met voetbal geeft in alle gevallen een verhoging van de strafvordering in verband met de maatschappelijke onrust en schade die voetbalvandalisme en -geweld geeft. Het puntenaantal wordt met 25% verhoogd.

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-11-2010]

Eenmaal recidive van een soortgelijk delict in de voorgaande vijf jaar: het puntenaantal wordt met 10% verhoogd.

Meermalen recidive van soortgelijke delicten in de voorgaande vijf jaar: het puntenaantal wordt met 20% verhoogd. De recidivetermijn van vijf jaar is gerekend vanaf de datum van de/het voorgaande beroordeling/transactie/beleidssepot tot de pleegdatum van het nieuwe delict.

Bijlage 1

[Vervallen per 01-11-2010]

 

Wetsartikel

Delict

Basis-punten (1 punt = € 22)

In samenhang met sportevenement

Medeplegen

Recidive eenmaal

Recidive meermalen

1

424 WvSr

Straatschenderij (baldadigheid)

2

25%

25%

10%

20%

2

435 WvSr

Valse naam

3

25%

 

10%

20%

3

435f WvSr

Identificatieplicht

3

25%

 

10%

20%

4

453 WvSr

Openbare dronkenschap

1

25%

25%

10%

20%

5

461 WvSr

Bevinden op verboden grond

2

25%

25%

10%

20%

6

426 WvSr

In dronkenschap orde verstoren

2

25%

25%

10%

20%

7

1.2.4 Vuurwerkbesluit (Vb)

Vuurwerk voorhanden openbare plaats

2

25%

 

10%

20%

8

2.3.6 Vb

Vuurwerk afsteken (geen gevaar)

3

25%

25%

10%

20%

9

1.2.2 Vb

Verboden vuurwerk voorhanden (tot 100 strijkers)

4

25%

 

10%

20%

10

1.2.2 Vb

Als 9 (100 tot 300 strijkers)

7

25%

 

10%

20%

11

2.3.6 Vb

Verboden vuurwerk afsteken (geen gevaar)

5

25%

25%

10%

20%

Bijlage 2. Totaaloverzicht (incl. polaris) strafvordering voetbalvandalisme

[Vervallen per 01-11-2010]

Legenda

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

1.

Erf/lokaalvredebreuk

138

6

             

4

   

25%

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

2.

Openbare belediging mondeling/gebaren

266

8

             

4

25%

25%

25%

10%

20%

 

-33%

 

25%

3.

Discriminatie

137c-e

10

             

4

 

25%

25%

10%

20%

 

-33%

 

25%

4.

Beletten/verijdelen ambtshandeling

184

9

3

8

21

35

7

17

52

4

   

25%

10%

20%

 

-33%

-33%

25%

5.

Ambtsdwang

179

14

3

8

21

35

7

17

52

4

   

25%

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

6.

Verzet (wederspannigheid)

180

10

3

8

21

35

7

17

52

4

   

25%

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

7.

Niet voldoen aan ambtelijk bevel (openbare orde)

184

5

3

8

21

35

     

4

   

25%

10%

20%

 

-33%

 

25%

8.

Niet voldoen aan ambtelijk bevel (opsporing)

184

7

             

4

   

25%

10%

20%

 

-33%

 

25%

9.

Bedreiging mondeling/gebaren

285

8

       

7

17

52

4

25%

25%

25%

10%

20%

 

-33%

 

25%

10.

Vernieling goederen

350

6

             

4

 

25%

25%

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

11.

Mishandeling

300

7

3

8

21

35

7

17

52

4

25%

25%

25%

10%

20%

-25%

-33%

 

25%

12.

Openlijk geweld goederen

141

10

             

4

 

25%

 

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

13.

Openlijk geweld personen

141

15

3

8

21

35

7

17

52

4

25%

25%

 

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

14.

Openlijk geweld goederen/personen

141

25

3

8

21

35

7

17

52

4

25%

25%

 

10%

20%

-25%

-33%

-33%

25%

15.

Voorhanden wapen cat. I-1, 3, 6, 7 III-4 IV –3,4

WWM

6

             

4

     

10%

20%

 

-33%

 

25%

16.

Voorhanden wapen cat. II-5, 6

WWM

10

             

4

     

10%

20%

 

-33%

 

25%

17.

Straatschenderij (baldadigheid0

424

2

                   

25%

10%

20%

     

25%

18.

Valse naam

435

3

                     

10%

20%

     

25%

19.

Identificatieplicht

435f

4

             

4

     

10%

20%

     

25%

20.

Openbare dronkenschap

453

1

             

4

   

25%

10%

20%

     

25%

21.

Bevinden op verboden grond

461

2

             

4

   

25%

10%

20%

     

25%

22.

In dronkenschap orde verstoren

426

2

             

4

   

25%

10%

20%

     

25%

23.

Vuurwerk voorhanden openbare plaats

1.2.4 Vb

2

             

4

     

10%

20%

     

25%

24.

Vuurwerk afsteken (geen gevaar)

2.3.6 Vb

3

             

4

   

25%

10%

20%

     

25%

25.

Verboden vuurwerk voor handen (tot 100 strijkers)

1.2.2 Vb

4

             

4

     

10%

20%

     

25%

26.

Als 25 (100 tot 300 strijkers)

1.2.2 Vb

7

             

4

     

10%

20%

     

25%

27.

Verboden vuurwerk afsteken (geen gevaar)

2.3.6 Vb

5

             

4

   

25%

10%

20%

     

25%

Legenda

[Vervallen per 01-11-2010]

 • a. basispunten (1 punt = € 22)

 • b. licht letsel

 • c. letsel

 • d. zwaarder letsel

 • e. zwaar letsel art. 300, 2e lid

 • f. slag/stoot/vergelijkbaar wapen

 • g. steekwapen

 • h. (open) vuurwapen

 • i. rellen/oploop/ongeregeldheden

 • j. discriminatoire aspecten, niet art. 137e

 • k. tegen ambtenaar/suppoost/medewerker

 • l. medeplegen

 • m. eenmaal recidive

 • n. meermalen recidive

 • o. schadevergoedingsregeling

 • p. medeplichtigheid

 • q. poging

 • r. voetbalvandalisme en -geweld

Terug naar begin van de pagina