Richtlijn voor strafvordering valse aangifte

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering valse aangifte

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn heeft betrekking op valse aangifte, doorgaans bedoeld om geldelijk gewin te behalen (oplichten verzekeringsmaatschappij) of om betrokkenheid bij een misdrijf te verhullen (bijv. valse aangifte van diefstal auto, welke betrokken is bij verlaten plaats ongeval). Indien deze valse aangifte (ernstige) gevolgen voor derden heeft gehad door de toepassing van dwangmiddelen, is een zwaardere sanctie geïndiceerd.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Valse aangifte

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict betreft valse aangifte, zoals bedoeld om geldelijk gewin te behalen (oplichten verzekeringsmaatschappij) of om betrokkenheid bij een misdrijf te verhullen (bijv. valse aangifte van diefstal auto, welke betrokken is bij verlaten plaats ongeval).

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Gevolgen voor derden

– Geen gevolgen voor derden

0 pt

– Verdachtmaking persoon met afzonderlijke vervolging voor art. 268 WvSr.

0 pt

– Verdachtmaking persoon zonder toepassing dwangmiddel

10 pt

– Verdachtmaking persoon met toepassing dwangmiddel

21 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien valse aangifte is gedaan met het doel een verzekeringsmaatschappij op te lichten zal dit doorgaans tevens valsheid in geschrifte van het schade-aangifte-formulier opleveren.

Terug naar begin van de pagina