Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

De mogelijk te vervalsen en/of te gebruiken geschriften en de daarmee gepaard gaande gevolgen zijn zo divers dat deze richtlijn zich beperkt tot de valsheid in geschrift met betrekking tot bankcheques en/of girobetaalkaarten en de valsheid in geschrift met betrekking tot openbaar vervoer abonnementen. Het betreft daarbij alle handelingen; het valselijk opmaken, vervalsen, gebruik maken van, afleveren en/of voorhanden hebben.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

– Valsheid in geschrift met betrekking tot bankcheques en/of girobetaalkaarten

– Valsheid in geschrift met betrekking tot openbaar vervoer abonnementen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Valsheid in geschrift met betrekking tot bankcheques en/of girobetaalkaarten

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

In geval van valsheid in geschrift met betrekking tot bovengenoemde betaalmiddelen wordt een standaard sanctie geïndiceerd. Indien er sprake is van valsheid met meer cheques en/of betaal valsheid met meer cheques en/of betaalkaarten in één wilsbesluit dient dit als verzwarende omstandigheid gezien te worden. Indien er sprake is van meer wilsbesluiten dienen de delicten separaat tenlaste gelegd te worden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

8 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aantal bankcheques en/of girobetaalkaarten

– per extra cheque/betaalkaart

4 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Valsheid in geschrift met betrekking tot openbaar vervoer abonnementen

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

In geval van valsheid in geschrift met betrekking tot openbaar vervoer abonnementen vloeit uit de aard van het vervalste geschrift voort dat de kans op meermalen gebruik en groter economisch voordeel groter is dan in eerdergenoemd basisdelict met betrekking tot de bankcheques en/of betaalkaarten. Een hogere sanctie is dan ook geïndiceerd.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina