Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

Geldend van 18-02-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende een verlaging van de vakheffíg bloembollen leverbaar oogstjaar 2006 (Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006;

Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007 de heffing verlaagd. Dit betekent dat:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2006/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 25 april 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina