Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 05-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-09-2010

Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-10-2011]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 05-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina