Besluit toekenning vergoedingen voorzitter en leden Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-02-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2007, nr. AM/SAM/07/4308, Directie Arbeidsmarkt, tot toekenning van vergoedingen aan de voorzitter en de leden van de Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 Het vacatiegeld voor de leden bedraagt € 200,– per bijgewoonde bijeenkomst tot een maximum van € 2.000,– per kalenderjaar.

  • 3 Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Onder leden als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, wordt de voorzitter van de Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’ niet begrepen.

  • 2 Het vacatiegeld voor de voorzitter bedraagt € 260,– per bijgewoonde bijeenkomst tot een maximum van € 2.600,– per kalenderjaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 17 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina