Beleidsregels gegevensverstrekking uit het kentekenregister

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-03-2007 t/m 30-06-2008

Beleidsregels gegevensverstrekking uit het kentekenregister

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Als gegevens die benodigd zijn voor voertuiginformatiesystemen, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Kentekenreglement, zijn aangewezen: de gegevens opgenomen in bijlagen I en II bij deze beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Als gegevens die benodigd zijn voor statistische doeleinden, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Kentekenreglement, zijn aangewezen: de gegevens opgenomen in bijlagen I en III bij deze beleidsregels.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gegevensverstrekking uit het kentekenregister.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage I. behorend bij de artikelen 1 en 2.

[Vervallen per 01-07-2008]

De volgende gegevens worden verstrekt onder de doelbinding voertuiginformatiesystemen en statistiek:

Voertuiggegevens (ABON-VRTG-EXT-D)

Kenmerk

KENTEKEN

REC-SOORT-EXT-D

AANM-DAT-EXT-D

AANM-TYD-EXT-D

VRTG-CLASSIF

VRTG-ID-NR

PL-CODE-VRTG-ID

MELD-CODE

MERK-CODE-V

UITV-VOLG-NR

LAND-CODE-ETK

RICHTL-NR-L-W

EEG-BASIS-GK-NR

EEG-UITBR-GK-NR

EEG-VAR-CODE

EEG-UITV-CODE

EEG-TGK-NR-

TYPE-BESCHR-VTG

KL-CODE-1

KL-CODE-2

BRANDST-C-VRTG

MASSA-LEEG-VRTG

LAADVERMOGEN

AANT-KB-DUPL

EERSTE-TOEL-DAT

EERSTE-INS-DAT

BPM-BEDRAG

INRICHT-CODE

MOTOR-CODE

EMISSIE-CODE

VERMOGEN

WIELBASIS

AANT-CYL

CYL-INHOUD

AANT-DEUREN

AANT-WIELEN

VOORASDRUK

ACHTERASDRUK

AANT-ASSEN

MAX-LAST-ASSEN

MAX-MAS-GER

MAX-MAS-ONG

MAX-MAS-AUT-GER

MAX-MAS-MID-GER

MAX-MAS-OPL-GER

MAX-MASSA-VRTG

APK-MELD-DAT

VERV-DAT-KEUR

KI-NR-MELD

KM-STAND-KEUR

CLAS-G3-IND

MAX-MAS-VRTG-T

AANT-ZITPL

BRANDST-C2-VRTG

AANT-STAANPL

AANT-AANGEDR-AS

MASSA-BEDR-KL

MAX-CONSTR-SN

VERMOGEN-BR

VERV-DAT-TACH

WYZE-INVOER

BROMF-CAT-CODE

HAND-BEN-NED

HAND-BEN-FABR

H-KOP-AZ-VRTG

VZ-VRTG-H-KOP

Voertuig statussen (ABON-STAT-EXT-D)

Kenmerk

KENTEKEN

REC-SOORT-EXT-D

AANM-DAT-EXT-D

AANM-TYD-EXT-D

STATUS-VRTG

STAT-VRTG-B-DAT

STAT-VRTG-E-DAT

Bijzonderheden (ABON-BYZ-EXT-D)

Kenmerk

KENTEKEN

REC-SOORT-EXT-D

AANM-DAT-EXT-D

AANM-TYD-EXT-D

BYZ-CODE-VRTG

Bijlage II. behorend bij artikel 1.

[Vervallen per 01-07-2008]

De volgende gegevens worden verstrekt onder de doelbinding voertuiginformatiesystemen.

Abonnement Voertuiginformatiesystemen onder doelbinding voertuiginformatiesystemen

Kenmerk

Nadere omschrijving

KENTEKEN

Kenteken

REC-SOORT-EXT-D

Record soort

AANM-DAT-EXT-D

Datum

AANM-TYD-EXT-D

Tijd

SOORT-REF

Waarden:

– houder is natuurlijk persoon,

– houder is rechtspersoon of

– voertuig staat in bedrijfsvoorraad

REG-DAT-AANSPR

Datum tenaamstelling

KVK-NR-ORB

KvK-nummer van alle erkende rechtspersonen en van alle erkende eenmanszaken/VOF, maar met:

– gebruiksbeperking voor KvK-nummer erkende rechtspersonen en erkende eenmanszaken/VOF: alleen voor voertuiginformatiesysteem in opdracht van het betreffende bedrijf;

– aanvullende gebruiksbeperking voor KvK-nummer erkende eenmanszaken/VOF: alleen indien de eenmanszaak/VOF expliciet toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven; de provider dient hiervan een registratie bij te houden.

VERPL-NEM-IND

Aanduiding lease Ja/Nee

BRANCHE-CODES

 

Bijlage III. behorend bij artikel 2.

[Vervallen per 01-07-2008]

De volgende gegevens worden verstrekt onder de doelbinding statistiek.

Abonnement Statistiek onder doelbinding statistiek

Kenmerk

Nadere omschrijving

KENTEKEN

Kenteken

REC-SOORT-EXT-D

Record soort

AANM-DAT-EXT-D

Datum

AANM-TYD-EXT-D

Tijd

SOORT-REF

Waarden:

– houder is natuurlijk persoon,

– houder is rechtspersoon of

– voertuig staat in bedrijfsvoorraad

REG-DAT-AANSPR

Datum tenaamstelling

POSTC-N

Postcode numeriek; 4-posities

KVK-NR-RP

Voor alle rechtspersonen (inclusief ORB-erkenninghouders) en voor ORB-erkende eenmanszaken

GESL-AAND-NAT-P

Geslachtsaanduiding M/V

GEB-JAAR-NAT-P

Geboortejaar

VERPL-NEM-IND

Aanduiding lease Ja/ Nee

BRANCHE-CODES

 
Terug naar begin van de pagina