Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Justitie)

Geldend van 02-03-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 september 2006, nr. arc-2006.03149/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstanden

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina