Regeling wijziging regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geldend van 31-03-2008 t/m 11-12-2014

Regeling van 16 februari 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-39, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op de artikelen 40, 44a, eerste lid, en 49, eerste lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 12-12-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties.]

Artikel II

[Vervallen per 12-12-2014]

De Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III

[Vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina