Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakesteijn

[Regeling vervallen per 08-03-2014 met terugwerkende kracht tot en met 06-03-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 05-03-2014

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende sluiting van het luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakensteijn ( Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakensteijn )

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2014]

Het uitoefenen van de burgerluchtvaart is verboden tot een hoogte van 609,2 meter boven gemiddeld zeeniveau in:

 • a. Een rechthoekig gebied boven de paleizen Huis ten Bosch en Noordeinde, het landgoed De Horsten en het Binnenhof en omgeving, aangeduid als EHP 26, als aangegeven bijlage A bij deze regeling, waarvan de hoekpunten samenvallen met de coördinaten:

  52° 03’ 43” NB - 004° 18’ 20” OL,

  52° 06’ 25” NB - 004° 24’ 20” OL,

  52° 07’ 37” NB - 004° 26’ 03” OL,

  52° 08’ 36” NB - 004° 23’ 50” OL,

  52° 05’ 17” NB - 004° 16’ 27” OL.

 • b. Een rechthoekig gebied boven het kasteel Drakensteijn en omgeving, aangeduid als EHP 25, als aangegeven in bijlage B van deze regeling, waarvan de hoekpunten samenvallen met de coördinaten:

  52° 11’ 08” NB - 005° 12’ 30” OL,

  52° 12’ 22” NB - 005° 17’ 15” OL,

  52° 11’ 21” NB - 005° 17’ 56” OL,

  52° 10’ 09” NB - 005° 13’ 11” OL.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2014]

Het verbod, genoemd in artikel 1, is niet van toepassing op:

 • a. luchtvaartuigen van de politie,

 • b. luchtvaartuigen die gebruikt worden ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, staatshoofden en ministers,

 • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het d. vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties,

 • e. ambulancevluchten voor het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, en

 • f. burgerluchtvaartuigen die ontheffing hebben gekregen van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 4

[Vervallen per 08-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Artikel 5

[Vervallen per 08-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakesteijn.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina