Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Besluit van 9 februari 2007, nr. OI/O 7015354, houdende de vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen alle leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina