Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Diefstal van één fiets of van meer fietsen in één wilsbesluit. In geval meer fietsen zijn weggenomen in meer wilsbesluiten, dienen deze separaat vervolgd te worden.

Basisdelict Fiets(en)diefstal

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Diefstal van één fiets of van meer fietsen in één wilsbesluit. In geval meer fietsen zijn weggenomen in meer wilsbesluiten, dienen deze separaat vervolgd te worden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Aantal fietsen

– per extra fiets

5 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

– Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

De volgende factoren dienen in beginsel geen rol te spelen bij de beoordeling van het delict.

Waarde fiets

Meer dan eens zal vaststelling van de precieze waarde problemen geven. Bij consequente toepassing van 'Terwee' zal dit niet van invloed hoeven te zijn op de beoordeling.

Verbreking slot

Impact voor het slachtoffer is niet noemenswaardig toegenomen. Bestraffing van de norm en (eventueel) toepassing van 'Terwee' bieden voldoende aanknopingspunten.

Terug naar begin van de pagina