Besluit opschorting subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)

[Regeling vervallen per 25-04-2007.]
Geldend van 09-02-2007 t/m 24-04-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2007, nr. DAO-055/07, tot opschorting van subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2007]

Tot een door de Minister te bepalen datum zal geen subsidie worden verleend op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China).

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina