Wet op de archeologische monumentenzorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2007. Zie het overzicht van wijzigingen.
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2013.]
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2008.
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848
01-01-2008 Wijziging 21-12-2006 Stb. 2007, 42 29259 29-11-2007 Stb. 2007, 517 Alg. 1
01-09-2007 Nieuwe-regeling 21-12-2006 Stb. 2007, 42 29259 21-08-2007 Stb. 2007, 293 Alg. 2
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 336 29811 21-08-2007 Stb. 2007, 293 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Onderdelen A, B en C.1)
  2. Onderdelen D en E.2)
  3. De wijziging is in werking getreden op 28 september 2006 (Stb. 2006/389).3)
Naar boven