Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-02-2009.]
Geldend van 07-02-2007 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2007

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 16 januari 2007

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina