Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht

[Regeling vervallen per 22-06-2007.]
Geldend van 04-02-2007 t/m 21-06-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 24 januari 2007, nr. 5465009/07/6, tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en leden van de commissie auteursrecht

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2007]

De vergoeding per vergadering als bedoeld in artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges wordt voor de commissie auteursrecht als volgt vastgesteld:

  • voor de voorzitter: € 187,

  • voor de overige leden: € 125.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 juli 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 januari 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur Wetgeving

,

G.N. Roes

Terug naar begin van de pagina