Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Justitie)

Geldend van 03-02-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,enDe Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris Archiefachterstanden PWAA

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

project directeur Project Wegwerken

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina