Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 19-01-2007 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 25 oktober 2006, houdende vaststelling bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2007)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden: de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden.

Artikel 3

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend.

  • b. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in hengelsportartikelen wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2007 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden door middel van collectieve promotie.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 67,– per onderneming en

  • b. een heffing werkzame personen voor ondernemingen met 2 of meer werkzame personen van € 37,– per onderneming en

  • c. een filiaalheffing van € 104,– voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

 • 3 De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 1.040,– voor ten hoogste 10 verkoopplaatsen.

Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 25 oktober 2006

A.F. Kolkman

voorzitter

E.E. van de Lustgraaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 7 december 2006 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 15 december 2006, nummer EP/MW 6104014.

Terug naar begin van de pagina