Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke [...] overheden vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 november 2006, arc-2006.03203/6);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris, Archiefachterstanden

PWAA,

M.W. van Boven

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Project Directeur,

Project Wegwerken,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina