Regeling indexering kinderopvang 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 26-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 januari 2007, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2007/1405, houdende indexering van de maximumuurprijs kinderopvang (Regeling indexering kinderopvang 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderopvang 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 januari 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina