Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wft

Geldend van 26-01-2007 t/m heden

Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wft

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina