Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-03-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 13 december 2006 tot aanwijzing van een organisatie ten behoeve van gegevensverwerking met betrekking tot transport van varkens uit hoofde van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006 (Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2006)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 1, onder o, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als meldingsbureau, bedoeld in artikel 1, onder o, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2006, wordt aangewezen, de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2006.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 december 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina