Regeling wijziging Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling subsidieplafond 2007 voor informatieplannen

[Regeling vervallen per 08-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2008.]
Geldend van 16-05-2007 t/m 31-08-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 2007, nr. DCE/06/50557, houdende wijziging van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling van het subsidieplafond in 2007 voor informatieplannen

Artikel I

[Vervallen per 08-02-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’.]

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 08-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 08-02-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem.]

Terug naar begin van de pagina