Besluit monitoring Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 31-08-2008.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 30-08-2008

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 13 december 2006 ter vaststelling van het aantal bloedmonsters inzake de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 (Besluit monitoring Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2008]

Het aantal per periode van 4 maanden, te weten januari tot en met april, mei tot en met augustus, en september tot en met december, te bemonsteren varkens is afhankelijk van het totale aantal per periode gehouden varkens zwaarder dan 25 kilogram en wordt als volgt bepaald:

Totale aantal varkens zwaarder dan 25 kg aanwezig in een periode van vier maanden.

Aantal te bemonsteren varkens per vier maanden ten behoeve van onderzoek naar de Ziekte van Aujeszky

Tot en met 30 varkens

0

Bij 31 of meer varkens

3

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2008]

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 december 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina