Vaststellingsregeling tarieven 2007 ex art. 6 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-01-2007 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2007 van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op:

  • a. € 3.160, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel a van dat lid;

  • b. € 4.180, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel b van dat lid;

  • c. € 5.305, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel c van dat lid;

  • d. € 6.325, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel d van dat lid;

  • e. € 7.445, voor aanvragers als bedoeld in onderdeel e van dat lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina