Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2018 Wijziging 29-06-2018 Stcrt. 2018, 37242 1362511-177820 04-07-2018 Stb. 2018, 224 Inwtr. 1
25-04-2008 Wijziging 21-04-2008 Stcrt. 2008, 79 MC-U-2834994 21-04-2008 Stcrt. 2008, 79
12-01-2007 t/m 01-01-2006 Nieuwe-regeling 08-01-2007 Stcrt. 2007, 7 MC/U-2736874 08-01-2007 Stcrt. 2007, 7

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet op het terrein van de volksgezondheid inzake fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Stb. 2018/94) in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven