Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 10-12-2006 t/m 30-06-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 13 september 2006 tot aanwijzing van een databank ten behoeve van gegevensbestanden uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie paardachtigen (PVV) 2004 (Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2006)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2006.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 september 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 17 oktober 2006, nr. TRCJZ/2006/2981.

Terug naar begin van de pagina