Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 22-10-2006 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 aangaande de aanwijzing van personen die toezicht houden op de naleving van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

  • 1 De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 bepaalde aangewezen:

    • De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1975 te Raalte, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

    • De heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

  • 2 De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.

  • 3 De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit, onder meer ter plekke bij de onderneming, het controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 bepaalde, het verschaffen van relevante informatie aan ondernemers, en het opmaken van berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afdoening.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006.

Zoetermeer, 15 juni 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 28 november 2006, nr. TRCJZ/2006/2345.

Terug naar begin van de pagina