Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 07-08-2022.
Geldend van 06-07-2007 t/m 31-12-2007

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De kilometer-vergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 2 De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 3 De uurvergoeding met code E17 wordt verstrekt bij een minimale inzet van de tolk van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of

  • b. één kwartier in overige situaties

  In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste maximumvergoeding verstrekt per dagdeel of verlengd dagdeel.

 • 4 De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

 • 5 De kilometervergoedingen volgens de code’s E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden, uitsluitend in geval van feitelijke reisactiviteit, verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 6 De vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.

 • 7 In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.

 • 8 Kloktijd, vergoed volgens het derde, vijfde of zevende lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 19 december 2006

De

voorzitter

Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2007

Code

Beschrijving

Oud t/m 31-12-06

Nieuw per 01-01-07

 

Drempelbedrag voorzieningen

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend (kostenbedrag inclusief BTW)

€ 109,–

€ 111,–

       
 

Motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen, vergoeding per km

€ 0,10

€ 0,10

C13

– in eigen bezit, vergoeding per km

€ 0,29

€ 0,34

       
 

Bovengrenzen standaardaanpassingen aan eigen auto bedragen inclusief btw

C18-I – 1

handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal

€ 834,–

€ 853,–

C18-I – 2

handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal

€ 1.167,–

€ 1.193,–

C18-I – 3

rempedaal opklapbaar

€ 187,–

€ 191,–

C18-I – 4

gaspedaal opklapbaar

€ 187,–

€ 191,–

C18-I – 5

gas- en rempedaal opklapbaar

€ 371,–

€ 379,–

C18-I – 6

doorlopende handgreep links of rechts

€ 178,–

€ 182,–

C18-I – 7

slede links of rechts

€ 830,–

€ 848,–

C18-I – 8

gaspedaal opklapbaar links en rechts

€ 465,–

€ 475,–

C18-I – 9

handbedrijfsrem+claxon

€ 689,–

€ 705,–

       
 

Afweging taxivervoer c.q. afweging toepassing maximering standaardaanpassingen aan eigen auto

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW) (informeel per 01-03-2004: € 21.000,–)

nieuw

€ 22.100,–

       
 

Referentieauto

   

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.800,–

€ 16.900,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

nieuw

€ 31,70

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

nieuw

€ 22,35

       
 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 30.700,–

€ 31.500,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 46.000,–

€ 47.300,–

       
 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

C22-BA

brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

nieuw

€ 0,10

C22-BS

brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

nieuw

€ 0,09

C22-D

brandstof dieselolie, bedrag per km.

nieuw

€ 0,10

       
 

Reparaties vervoersvoorziening – eigen bijdrage c.q. risico bedragen inclusief BTW

C24-I

eigen bijdrage bij schade: (bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 61,–

€ 62,–

C41

eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade:

€ 121,–

€ 123,–

       
 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

C25-I

personenauto

€ 0,29

€ 0,34

C25-V

bestelauto

€ 0,37

€ 0,44

       
 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,13

€ 0,09

C26-II

noven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,31

€ 0,34

       
 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

C31

algemeen

€ 1.016,–

€ 1.016,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 508,–

€ 508,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 1.525,–

€ 1.525,–

       
 

Rijles

   

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,16

€ 0,25

       
 

Begeleidingskosten

   

C71

maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 732,–

€ 743,–

       
 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties

 

bedragen exclusief BTW

 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 42,70

€ 42,70

E17-III

– tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 16,45

€ 16,70

E17-IV

– communicatieassistent

€ 9,90

€ 10,15

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,90

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,35

€ 0,36

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 42,70

€ 42,70

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,90

       
 

Technische apparatuur (maximaal) aanschafprijzen inclusief BTW

G21

Daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 1.415,–

€ 1.415,–

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

       
 

Voorzieningen met beheersaspecten

 

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 2.850,–

€ 2.900,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 5.700,–

€ 5.800,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 5.700,–

€ 5.800,–

       
 

Kosten m.b.t. opleiding – per opleidingsdag, uitsluitend geldig voor opleidingen, gestart vóór 1 januari 2006

L1

Hoensbroeck

€ 100,–

€ 102,–

L2

Werkenrode

€ 120,–

€ 122,–

L3

Sonneheerdt

€ 78,–

€ 80,–

L4

Eega

€ 75,–

€ 77,–

L5

Heliomare

€ 75,–

€ 77,–

       
 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 74,–

€ 74,50

       
 

Intermediaire activiteiten bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

S1

Uurvergoeding

€ 9,90

€ 10,15

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,35

€ 0,36

[Red: Wijziging bedragen per 1 juli 2007.]

Code

Beschrijving

Oud

t/m 30-06-07

Nieuw

per 01-07-07

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

Drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 111,=

€ 112,=

       
 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

Algemeen

€ 1.016,=

€ 1.190,=

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 508,=

€ 595,=

C33

Rolstoeltaxikosten

€ 1.525,=

€ 1.785,=

       
 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties

bedragen exclusief BTW

   
 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 42,70

€ 47,10

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 16,70

€ 17,=

E17-IV

– communicatieassistent

€ 10,15

vervallen

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,90

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,36

€ 0,36

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 42,70

€ 47,10

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,90

       
 

Intermediaire activiteiten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

S1

Uurvergoeding

€ 10,15

€ 10,30

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,36

€ 0,36

Naar boven