Besluit aanwijzing toezichthouders Consumentenautoriteit

[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 29-12-2006 t/m 31-03-2013

Besluit aanwijzing toezichthouders ambtenaren Consumentenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-04-2013]

Met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen waarvoor de Consumentenautoriteit is belast met de handhaving, zijn belast de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Dienst Consumentenautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.

Artikel 3

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Consumentenautoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina