Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 05-01-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2006, nr. DAO-0942/06, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Azië-faciliteit voor China geldt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidieplafond van € 2,1 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina