Regeling vaststelling standaardpremie 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006 Z/F-2735760, houdende vaststelling van de standaardpremie 2007 (Regeling vaststelling standaardpremie 2007)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina