Regeling huurtoeslaggrenzen 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 december 2006, nr. DJZ2006338706, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, en 18, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2007)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, tweede en vijfde lid, en 27, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en artikel 2a, vierde lid, van het Besluit op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  14425

  2

  14426

  14450

  3

  14451

  14675

  4

  14676

  14900

  5

  14901

  15125

  6

  15126

  15350

  7

  15351

  15575

  8

  15576

  15800

  9

  15801

  16025

  10

  16026

  16250

  11

  16251

  16475

  12

  16476

  16700

  13

  16701

  16925

  14

  16926

  17150

  15

  17151

  17375

  16

  17376

  17825

  17

  17826

  18275

  18

  18276

  18725

  19

  18726

  19175

  20

  19176

  19625

  21

  19626

  20075

  22

  20076

  20300

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  18500

  2

  18501

  18675

  3

  18676

  18900

  4

  18901

  19125

  5

  19126

  19350

  6

  19351

  19575

  7

  19576

  19800

  8

  19801

  20025

  9

  20026

  20250

  10

  20251

  20475

  11

  20476

  20700

  12

  20701

  20925

  13

  20926

  21150

  14

  21151

  21375

  15

  21376

  21600

  16

  21601

  22050

  17

  22051

  22500

  18

  22501

  22950

  19

  22951

  23400

  20

  23401

  23850

  21

  23851

  24300

  22

  24301

  24750

  23

  24751

  25200

  24

  25201

  25650

  25

  25651

  26100

  26

  26101

  26550

  27

  26551

  27000

  28

  27001

  27450

  29

  27451

  27575

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  14225

  2

  14226

  14450

  3

  14451

  14675

  4

  14676

  14900

  5

  14901

  15125

  6

  15126

  15350

  7

  15351

  15575

  8

  15576

  15800

  9

  15801

  16025

  10

  16026

  16250

  11

  16251

  16475

  12

  16476

  16700

  13

  16701

  16925

  14

  16926

  17150

  15

  17151

  17375

  16

  17376

  17825

  17

  17826

  18250

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  18375

  2

  18376

  18450

  3

  18451

  18675

  4

  18676

  18900

  5

  18901

  19125

  6

  19126

  19350

  7

  19351

  19575

  8

  19576

  19800

  9

  19801

  20025

  10

  20026

  20250

  11

  20251

  20475

  12

  20476

  20700

  13

  20701

  20925

  14

  20926

  21150

  15

  21151

  21375

  16

  21376

  21825

  17

  21826

  22275

  18

  22276

  22725

  19

  22726

  23175

  20

  23176

  23625

  21

  23626

  24075

  22

  24076

  24275

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 14 225;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 18 200;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 14 025 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 18 075.

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  199,52

  2

  204,84

  3

  207,99

  4

  213,74

  5

  219,56

  6

  225,48

  7

  231,47

  8

  237,56

  9

  243,73

  10

  249,98

  11

  256,32

  12

  262,74

  13

  269,25

  14

  275,84

  15

  282,52

  16

  292,69

  17

  306,56

  18

  320,77

  19

  335,31

  20

  350,20

  21

  365,42

  22

  377,07

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  199,52

  2

  206,93

  3

  210,80

  4

  215,20

  5

  219,65

  6

  224,15

  7

  228,70

  8

  233,30

  9

  237,95

  10

  242,65

  11

  247,40

  12

  252,19

  13

  257,04

  14

  261,93

  15

  266,88

  16

  274,39

  17

  284,57

  18

  294,96

  19

  305,53

  20

  316,31

  21

  327,28

  22

  338,45

  23

  349,82

  24

  361,39

  25

  373,15

  26

  385,11

  27

  397,26

  28

  409,62

  29

  417,61

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  197,70

  2

  208,18

  3

  215,89

  4

  223,74

  5

  231,73

  6

  239,87

  7

  248,16

  8

  256,59

  9

  265,17

  10

  273,89

  11

  282,76

  12

  291,77

  13

  300,93

  14

  310,23

  15

  319,68

  16

  334,13

  17

  353,34

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  195,89

  2

  204,39

  3

  208,22

  4

  214,03

  5

  219,93

  6

  225,91

  7

  231,98

  8

  238,13

  9

  244,36

  10

  250,68

  11

  257,08

  12

  263,56

  13

  270,13

  14

  276,78

  15

  283,52

  16

  293,78

  17

  307,76

  18

  322,06

  19

  336,71

  20

  351,69

  21

  367,00

  22

  378,27

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

Terug naar begin van de pagina