Besluit verlenging werkingsduur beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2006, nr. DCO/OO-399/06, tot verlenging van de werkingsduur van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (NPT en NFP)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.1, 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 zijn in aanvulling op het bij besluit van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006 bepaalde voor het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 de beleidsregels, vastgesteld bij besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2005, nr. DCO/OO-375/05 van toepassing en geldt het volgende subsidieplafond: € 69.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina