Besluit verhoging subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (NPT en NFP)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2006, nr. DCO/OO-398/06, tot verhoging van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (NPT en NFP)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina