Regeling koopsubsidiegrenzen 2007

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ2006335439, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van de rentevaste periode, bedoeld in artikel 23 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van die wet, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en laatstgenoemd percentage, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2007)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 23, 26, eerste lid, 29, eerste, tweede en vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit en artikel II, eerste lid, van de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (Stb. 734);

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De inkomensklassen, en de daarbij behorende maximale hypothecaire lening, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zijn:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 16.499

  0

  € 79.562

  2

  € 16.500

  € 16.999

  € 79.567

  € 81.973

  3

  € 17.000

  € 17.499

  € 85.333

  € 87.838

  4

  € 17.500

  € 17.999

  € 91.009

  € 93.604

  5

  € 18.000

  € 18.499

  € 96.569

  € 99.246

  6

  € 18.500

  € 18.999

  € 100.773

  € 103.491

  7

  € 19.000

  € 19.499

  € 104.747

  € 107.498

  8

  € 19.500

  € 19.999

  € 107.824

  € 110.583

  9

  € 20.000

  € 20.499

  € 111.575

  € 114.359

  10

  € 20.500

  € 20.999

  € 114.702

  € 117.494

  11

  € 21.000

  € 21.499

  € 117.845

  € 120.645

  12

  € 21.500

  € 21.999

  € 120.651

  € 123.451

  13

  € 22.000

  € 22.499

  € 123.818

  € 126.627

  14

  € 22.500

  € 22.999

  € 126.632

  € 129.441

  15

  € 23.000

  € 23.499

  € 129.825

  € 132.641

  16

  € 23.500

  € 23.999

  € 132.647

  € 135.464

  17

  € 24.000

  € 24.499

  € 135.469

  € 138.286

  18

  € 24.500

  € 24.999

  € 138.291

  € 141.108

  19

  € 25.000

  € 25.499

  € 141.114

  € 143.930

  20

  € 25.500

  € 25.999

  € 143.936

  € 146.753

  21

  € 26.000

  € 26.499

  € 147.613

  € 150.447

  22

  € 26.500

  € 26.999

  € 151.324

  € 154.173

  23

  € 27.000

  € 27.499

  € 154.623

  € 157.481

  24

  € 27.500

  € 27.999

  € 158.391

  € 161.265

  25

  € 28.000

  € 28.499

  € 162.192

  € 165.082

  26

  € 28.500

  € 28.999

  € 165.557

  € 168.456

  27

  € 29.000

  € 29.499

  € 171.558

  € 171.558

  28

  € 29.500

  € 29.999

  € 171.558

  € 171.558

  29

  € 30.000

  € 30.499

  € 171.558

  € 171.558

  30

  € 30.500

  € 30.999

  € 171.558

  € 171.558

  31

  € 31.000

  € 31.499

  € 171.558

  € 171.558

  32

  € 31.500

  € 31.999

  € 171.558

  € 171.558

  33

  € 32.000

  € 32.499

  € 171.558

  € 171.558

  34

  € 32.500

  € 32.999

  € 171.558

  € 171.558

  35

  € 33.000

  € 33.499

  € 171.558

  € 171.558

  36

  € 33.500

  € 33.999

  € 171.558

  € 171.558

  37

  € 34.000

  € 34.426

  € 171.558

  € 171.558

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 16.499

  0

  € 59.753

  2

  € 16.500

  € 16.999

  € 59.757

  € 61.564

  3

  € 17.000

  € 17.499

  € 64.643

  € 66.540

  4

  € 17.500

  € 17.999

  € 69.422

  € 71.402

  5

  € 18.000

  € 18.499

  € 74.366

  € 76.428

  6

  € 18.500

  € 18.999

  € 79.170

  € 81.306

  7

  € 19.000

  € 19.499

  € 84.122

  € 86.332

  8

  € 19.500

  € 19.999

  € 88.581

  € 90.848

  9

  € 20.000

  € 20.499

  € 92.497

  € 94.805

  10

  € 20.500

  € 20.999

  € 96.495

  € 98.844

  11

  € 21.000

  € 21.499

  € 100.230

  € 102.612

  12

  € 21.500

  € 21.999

  € 103.678

  € 106.084

  13

  € 22.000

  € 22.499

  € 107.174

  € 109.605

  14

  € 22.500

  € 22.999

  € 111.090

  € 113.554

  15

  € 23.000

  € 23.499

  € 115.828

  € 118.341

  16

  € 23.500

  € 23.999

  € 120.665

  € 123.228

  17

  € 24.000

  € 24.499

  € 125.601

  € 128.213

  18

  € 24.500

  € 24.999

  € 130.635

  € 133.296

  19

  € 25.000

  € 25.499

  € 135.357

  € 138.059

  20

  € 25.500

  € 25.999

  € 140.161

  € 142.904

  21

  € 26.000

  € 26.499

  € 145.475

  € 148.267

  22

  € 26.500

  € 26.999

  € 150.452

  € 153.285

  23

  € 27.000

  € 27.499

  € 154.179

  € 157.028

  24

  € 27.500

  € 27.999

  € 157.939

  € 160.805

  25

  € 28.000

  € 28.499

  € 161.731

  € 164.614

  26

  € 28.500

  € 28.999

  € 165.088

  € 167.979

  27

  € 29.000

  € 29.499

  € 171.558

  € 171.558

  28

  € 29.500

  € 29.999

  € 171.558

  € 171.558

  29

  € 30.000

  € 30.499

  € 171.558

  € 171.558

  30

  € 30.500

  € 30.999

  € 171.558

  € 171.558

  31

  € 31.000

  € 31.499

  € 171.558

  € 171.558

  32

  € 31.500

  € 31.999

  € 171.558

  € 171.558

  33

  € 32.000

  € 32.294

  € 171.558

  € 171.558

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  23,3%

  2

  23,3%

  3

  24,5%

  4

  25,6%

  5

  26,6%

  6

  27,1%

  7

  27,5%

  8

  27,6%

  9

  27,9%

  10

  28,0%

  11

  28,1%

  12

  28,1%

  13

  28,2%

  14

  28,2%

  15

  28,3%

  16

  28,3%

  17

  28,3%

  18

  28,3%

  19

  28,3%

  20

  28,3%

  21

  28,5%

  22

  28,7%

  23

  28,8%

  24

  29,0%

  25

  29,2%

  26

  29,3%

  27

  29,4%

  28

  29,6%

  29

  29,7%

  30

  29,9%

  31

  30,0%

  32

  30,1%

  33

  30,2%

  34

  30,3%

  35

  30,3%

  36

  30,3%

  37

  30,3%

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  17,8%

  2

  17,8%

  3

  18,9%

  4

  19,9%

  5

  20,9%

  6

  21,8%

  7

  22,7%

  8

  23,4%

  9

  23,9%

  10

  24,4%

  11

  24,8%

  12

  25,1%

  13

  25,4%

  14

  25,8%

  15

  26,4%

  16

  27,0%

  17

  27,6%

  18

  28,2%

  19

  28,7%

  20

  29,2%

  21

  29,8%

  22

  30,3%

  23

  30,5%

  24

  30,7%

  25

  30,9%

  26

  31,0%

  27

  31,2%

  28

  31,4%

  29

  31,5%

  30

  31,7%

  31

  31,8%

  32

  32,1%

  33

  32,3%

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Het percentage, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, waarmee de financieringslastnorm, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ten hoogste kan worden vermeerderd, bedraagt:

 • a. voor een- en tweepersoonshuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  6,02

  2

  6,02

  3

  6,02

  4

  6,02

  5

  6,02

  6

  6,02

  7

  6,02

  8

  6,02

  9

  6,02

  10

  6,02

  11

  6,02

  12

  6,02

  13

  6,02

  14

  6,02

  15

  6,02

  16

  6,02

  17

  6,02

  18

  6,02

  19

  6,02

  20

  6,02

  21

  6,02

  22

  6,02

  23

  6,02

  24

  6,02

  25

  6,02

  26

  6,02

  27

  6,02

  28

  5,76

  29

  5,08

  30

  4,31

  31

  3,65

  32

  3,02

  33

  2,40

  34

  1,80

  35

  1,31

  36

  0,84

  37

  0,38

  , en

 • b. voor een- en tweepersoonsouderenhuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  4,22

  2

  4,22

  3

  4,22

  4

  4,22

  5

  4,22

  6

  4,22

  7

  4,22

  8

  4,22

  9

  4,22

  10

  4,22

  11

  4,22

  12

  4,22

  13

  4,22

  14

  4,22

  15

  4,22

  16

  4,22

  17

  4,22

  18

  4,22

  19

  4,22

  20

  4,22

  21

  4,22

  22

  4,22

  23

  4,22

  24

  4,22

  25

  4,22

  26

  4,22

  27

  4,22

  28

  3,96

  29

  3,28

  30

  2,51

  31

  1,85

  32

  1,02

  33

  0,30

§ 2. Toekenning opvolgende eigenwoningbijdragen en bijzondere bijdragen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

Het bedrag, genoemd in artikel 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, is voor het tijdvak van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2016: € 173,06.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

Het percentage van de normrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van die wet, is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2016: 5,0.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2009]

Het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet laatstelijk vóór 1 januari 2007 luidde, bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2016: € 60,17.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

Terug naar begin van de pagina