Regeling koopsubsidieplafond 2007

[Regeling vervallen per 13-02-2010.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 12-02-2010

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ2006335440, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2007)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

Terug naar begin van de pagina