Regeling maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 6j

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 09-07-2014 Stb. 2014, 281 Alg. 1
08-07-2009 t/m 01-04-2007 Nieuw 17-06-2009 Stcrt. 2009, 10514 DMO/SSO-2927236 15-06-2009 Stb. 2009, 286 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking treedt.
    De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.2)
Naar boven