Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Artikel XIV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven