Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 november 2006, nr. CFI/BPO-2006/181821, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2006 (Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde en vijfde lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Berkelland

1859

200

53

Beverwijk

0375

280

168

Drechterland

0498

200

86

Echt-Susteren

1711

200

72

Heemskerk

0396

262

157

Hilvarenbeek

0798

200

53

Katwijk

0537

307

184

Oegstgeest

0579

317

190

Ouder-Amstel

0437

200

110

Teylingen

1525

263

158

Utrechtse Heuvelrug

1581

200

89

Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen voor gebiedsdelen Beverwijk

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de gemeente Beverwijk worden de navolgende opheffingsnormen voor de gebiedsdelen vastgesteld.

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Beverwijk

Beverwijk

178

Wijk aan Zee

85

Artikel 3. Wijziging regeling in verband met wijziging gemeentenaam

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2006 in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2005.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina