Besluit verlenging instellingsduur Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5458057, tot het opnieuw instellen van de Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

Er is een Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving, hierna te noemen: de visitatiecommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

De visitatiecommissie is belast met de uitvoering van de visitatie van de juridische en wetgevingsfunctie op de ministeries.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Tot voorzitter van de visitatiecommissie wordt benoemd: mr. R.J. Hoekstra.

 • 2 Tot leden van de visitatiecommissie worden benoemd:

  • mw. mr. J.A.M. Kroese-Duijsters;

  • prof. dr. J. de Ridder.

 • 3 Tot secretarissen van de visitatiecommissie worden benoemd:

  • C.J. van Dijk;

  • mr. K.H. Sanders.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

Aan de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie wordt voor de duur van de werkzaamheden van de commissie een vaste vergoeding voor een dag per maand overeenkomstig het maximumniveau van salarisklasse 18 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 toegekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007 en vervalt op 1 april 2007.

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina