Besluit verhoging IVA-uitkering

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-07-2009

Besluit van 11 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Besluit verhoging IVA-uitkering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2006, nr. SV/WV/06/97498;

Gelet op artikel 126 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Verhoging IVA-uitkering

[Vervallen per 01-08-2009]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 126 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, waarop de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 51 van die wet, wordt vastgesteld op 75% van het maandloon, wordt vastgesteld op 29 december 2005, met dien verstande dat de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over de jaren 2005 en 2006 op een later tijdstip dan 1 januari 2007 wordt uitbetaald.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging IVA-uitkering.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina