Regeling vaststelling subsidieplafond en behandelingstermijn SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2006, nr. ARBO/P&G/2006/96292, in verband met de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

Artikel 1. Subsidieplafond

[Vervallen per 25-09-2008]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie arbeidsuitval wordt voor het kalenderjaar 2007 vastgesteld op € 1.200.000,–.

Artikel 2. Behandelingstermijnen

[Vervallen per 25-09-2008]

De behandelingstermijn, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op de termijn van 13 augustus 2007 tot en met 24 september 2007.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina