Wet inrichting landelijk gebied

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingWilg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020748
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit inrichting landelijk gebied
 2. Besluit natuurbescherming
 3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 4. Regeling herverkaveling
 5. Regeling inrichting landelijk gebied
 6. Regeling natuurbescherming
 7. Uitvoeringsbesluit pacht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit inrichting landelijk gebied
  Artikel: 1
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 329
 3. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Bijlage: 7
 4. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 17a
 5. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
  Tekst: tekst
 6. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 7. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 8. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 9. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 10. Regeling inrichting landelijk gebied
  Artikelen: 1, 23, 24, 29
 11. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 8
 12. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
 13. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 14. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina