Wet inrichting landelijk gebied

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Wet inrichting landelijk gebied
    Artikelen 1, 2

Verwijzingen naar Titel 3

  1. Wet inrichting landelijk gebied
    Artikel 1
  2. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina