Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 12-05-2012.]
Geldend van 21-12-2006 t/m 11-05-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2006, nr. TRCJZ/2006/710, houdende verlening van mandaat aan het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2012]

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de registratie van diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet, alsmede schorsingen en doorhalingen ingevolge de artikelen 10 en 11 van de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2012]

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen, en de Senior Registratie Coördinator van het Bureau Diergeneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen’

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

Het Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen’

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

de Senior Registratie Coördinator van het Bureau Diergeneesmiddelen’

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005.

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina