Instellingsbeschikking Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2006

[Regeling vervallen per 03-07-2008.]
Geldend van 21-12-2006 t/m 02-07-2008

Beschikking van de Minister van Justitie van 12 december 2006, nr. 5458242/06/CBK, houdende vaststelling van de examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer (Instellingsbeschikking Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 03-07-2008]

In de commissie belast met het examen ter verkrijging van het getuigschrift ‘Bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer’ zijn benoemd:

 • a. tot voorzitter: A. Brouwer, KLPD;

 • b. tot leden:

  D.K. Baak, HTM;

  mw. mr. C.A.M. Boekestein-Klöckner, Ministerie van Justitie;

  mw. mr. Y.E.T.M. Gerner, Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  H. van Klaveren, RET;

  drs. J.M. van de Nieuwenhuyzen, Connexxion;

  drs. A.J. Vaandrager, Mobis;

  F.J. Vermeulen, Arrondissementsparket Rotterdam;

  G.G. van der Zalm, NS Opleidingen.

 • c. Het secretariaat wordt gevoerd door NS-Opleidingen.

Artikel 2

[Vervallen per 03-07-2008]

De Instellingsbeschikking examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 03-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 03-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Instellingsbeschikking Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2006’.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina